Vzdělávací instituce
Hradec Králové
POZVÁNKA
Na vzdělávací akci - hudební dílnu, učitelkám MŠ, ZŠ1, vychovatelkám školních zařízení a vyučujícím hudební nauky na ZUŠ

Hudební inspirace pro Školní vzdělávací program

Zdravá strava v pohybu s hudbou - Vítání jara

 
Místo: Hradec Králové
 
Přihlášky do: 22.3.2018
 
Anotace:
  • Vzdělávací akce nabídne metodickou inspiraci k využití říkanek, hádanek, popěvků, veselých písniček a pohybových her na téma zdravá strava a vítání jara v zážitkové, poznávací a relaxační práci s hudbou.
  • Pestrý repertoár o zdravém stravování s charakteristikou vybraných potravin oživí rozmanité pohybové a taneční hry se všemi druhy pohybu i veselá muzika s využitím ozvučených předmětů a rytmických nástro­jů.
  • Tematický repertoár bude spojen s využitím her na rozvoj celkové koordinace, jemné motoriky a logopedicky zaměřenými příklady pro rozvoj dětské řeči.
  • Také jarní hudební nabídka bude pestrá! Využijte příležitost k hudebním hrám s rytmizovanou řečí, zpěvem, hudebními nástroji, znějícími předměty a pohybem!
  • Možnost zakoupení dřevěného rytmického instrumentáře, tematických publikací z edice Hudba v současné škole a metodických CD.
  • Účastníci obdrží osvědčení o absolvování této vzdělávací akce. 
 
Cena: 500 Kč
 
Platební podmínky: Platba bude provedena v hotovosti proti potvrzení při prezenci v místě akce, výjimečně bankovním převodem na základě faktury . V tom případě předem uveďte přesnou fakturační adresu a IČ. (Při platbě fakturou je připočítáván poplatek 10% k ceně!)
Poznámka: Vezměte prosím s sebou přezůvky!
 
Místo konání: Nové Adalbertinum; Hradec Králové, Velké nám. 32; 1. p.
Akreditace: Č.j.: MSMT-12179/2017-1-652
 
 
  Den Datum Čas
  Úterý 27.3.2018 13:00 -17:00
   
Stav přihlášení: Přihlašování povoleno

Copyright © 2008 Tandem, created by eLoading