Vzdělávací instituce
Hradec Králové
POZVÁNKA
Na vzdělávací akci - hudební dílnu, učitelkám MŠ, ZŠ1, vychovatelkám školních zařízení a vyučujícím hudební nauky na ZUŠ

Hudební inspirace pro Školní vzdělávací program

Veselé Velikonoce - Hudební dárky pro maminky

 
Místo: Znojmo
 
Přihlášky do: 26.2.2018
 
Anotace:

·        Hudebně vzdělávací akce nabídne metodickou inspiraci k využití hudebních a pohybových her s velikonočními koledami, pranostikami, říkadly, veselými popěvky a písněmi pro děti s tematikou Velikonoc a příchodu jara.

·        Také v repertoáru pro maminky na vás čekají zajímavé novinky v podobě hudebních dárků! Součástí vzdělávací akce bude metodika veřejného vystoupení, zaměřená na pří­pra­vu programu ke Dni matek a jarní besídky.

·        Tematický repertoár bude spojen se zpěvem, tancem, nástrojovou hrou a logopedicky zaměřenými příklady pro rozvoj dětské řeči.

·        Cílem akce je poskytnout účastníkům příležitost prakticky si vyzkou­šet účinné metodické po­stu­py zážitkového učení v hudební výchově.

·        Možnost zakoupení drobného rytmického instrumentáře, tematických publikací z edice Hudba v sou­­časné škole a metodických CD.

·      Účastníci obdrží osvědčení o absolvování této hudebně vzdělávací akce.
 
Cena: 500 Kč
 
Platební podmínky: Platba bude provedena v hotovosti proti potvrzení při prezenci v místě akce, výjimečně bankovním převodem na základě faktury . V tom případě předem uveďte přesnou fakturační adresu a IČ. (Při platbě fakturou je připočítáván poplatek 10% k ceně!)
Poznámka: Vezměte prosím s sebou přezůvky!
 
Místo konání: Mateřská škola Znojmo; Dělnická 2
Akreditace: Č.j.: MSMT-12179/2017-1-652
 
 
  Den Datum Čas
  Pátek 2.3.2018 8:00 - 12:00
   
Stav přihlášení: Přihlašování povoleno

Copyright © 2008 Tandem, created by eLoading