Vzdělávací instituce
Hradec Králové
POZVÁNKA
Na vzdělávací akci - hudební dílnu, učitelkám MŠ, ZŠ1, vychovatelkám školních zařízení a vyučujícím hudební nauky na ZUŠ

Hudební inspirace pro Školní vzdělávací program

Lidské tělo v pohybu s hudbou - Rytmy zimy

 
Místo: Karlovy Vary
 
Přihlášky do: 24.11.2017
 
Anotace:

·   Hudebně vzdělávací akce nabídne metodickou inspiraci k využití hudebních a pohybových her při zážitkové, poznávací a relaxační práci s hudbou.

·        Výchozím repertoárem budou veselé říkanky, hádanky, písně, pohybové a taneční hry o různých částech lidského těla a jejich funkci. V bohaté repertoárové nabídce budou představeny ruce, nohy, klouby, zuby či vlasy. Dále též smyslové orgány - oči, uši, nos, jazyk a prsty.

·     Také zimní hudební nabídka bude pestrá! Využijte příležitost k hudebním hrám s rytmizovanou řečí, zpěvem, hudebními nástroji, znějícími předměty a pohybem!

·     Tematický repertoár je zaměřen na rozví­jení hrubé i jemné motoriky a pohybové koordinace celého těla všemi druhy pohybového projevu v součinnosti s rytmizo­va­nými říkadly a písněmi o lidském těle a zimním období.

·         Možnost zakoupení drobného rytmického instrumentáře, tematických publikací z edice Hudba v současné škole a metodických CD.

·           Novinky: RYTMY ZIMY, 2. díl a Lidské tělo v pohybu s hudbou.

·           Účastníci obdrží osvědčení o absolvování této hudebně vzdělávací akce.

 
Cena: 500 Kč
 
Platební podmínky: Platba bude provedena v hotovosti proti potvrzení při prezenci v místě akce, výjimečně bankovním převodem na základě faktury . V tom případě předem uveďte přesnou fakturační adresu a IČ. (Při platbě fakturou je připočítáván poplatek 10% k ceně!)
 
Místo konání: Mateřská škola Karlovy Vary, nám. E. Destinové 1
Akreditace: Č.j.: MSMT-12179/2017-1-652
 
 
  Den Datum Čas
  Čtvrtek 30.11.2017 13:00-17:00
   
Stav přihlášení: Přihlašování povoleno

Copyright © 2008 Tandem, created by eLoading