Vzdělávací instituce
Hradec Králové
POZVÁNKA
Na vzdělávací akci - hudební dílnu, učitelkám MŠ, ZŠ1, vychovatelkám školních zařízení a vyučujícím hudební nauky na ZUŠ

Hudební inspirace pro Školní vzdělávací program

Chystáme vánoční besídku - Rytmy zimy

 
Místo: Ústí nad Labem
 
Přihlášky do: 21.11.2017
 
Anotace:

·   Hudebně vzdělávací akce nabídne metodickou inspi­raci k zážitkové práci v hudební výchově na téma zima - Vánoce.

·     K vánoční atmosféře přispěje scénické provedení koled, vánočních písní, veršů i vánoční pohádky s využitím ozvučených předmětů, hu­debních nástro­jů, pohybových a tanečních her.

·     Také zimní hudební nabídka bude pestrá! Do pohybu se spolu s vámi dají přírodní živly, sněhové vločky, mráz i meluzína. V tanečních a pohybových hrách nebudou chybět zvířátka a ptáci v zimní přírodě ani dětské zimní radovánky.

·    Součástí vzdělávací akce bude metodika veřejného vystoupení, zaměřená na přípra­vu programu pro Vánoční besídku.

·      Možnost zakoupení dřevěného rytmického instrumentáře, tematických publikací z edice Hud­ba v sou­časné škole a metodických CD.

·      Novinka: RYTMY ZIMY, 2. díl

·      Účastníci obdrží osvědčení o absolvování této vzdělávací akce.

    

 

 
Cena: 500 Kč
 
Platební podmínky: Platba bude provedena v hotovosti proti potvrzení při prezenci v místě akce, výjimečně bankovním převodem na základě faktury . V tom případě předem uveďte přesnou fakturační adresu a IČ. (Při platbě fakturou je připočítáván poplatek 10% k ceně!)
 
Místo konání: Základní škola Ústí nad Labem-Klíše, České mládeže 230/2
Akreditace: Č.j.: MSMT-12179/2017-1-652
 
 
  Den Datum Čas
  Úterý 28.11.2017 13:30-17:30
   
Stav přihlášení: Přihlašování povoleno

Copyright © 2008 Tandem, created by eLoading