Vzdělávací instituce
Hradec Králové
POZVÁNKA
Na vzdělávací akci - hudební dílnu, učitelkám MŠ, ZŠ1, vychovatelkám školních zařízení a vyučujícím hudební nauky na ZUŠ

Hudební inspirace pro Školní vzdělávací program

Hudební dary podzimu - Rytmy zimy

 
Místo: Bruntál
 
Přihlášky do: 14.11.2017
 
Anotace:

·      Vzdělávací akce nabídne metodickou inspiraci k využití říkanek, hádanek, pranostik, popěvků, veselých písniček a pohybových her na podzimní a zimní téma

     v zážitkové, poznávací a relaxační práci s hudbou.

·      Do pohybu se zpěvem a nástrojovou hrou se spolu s vámi dají přírodní živly, padající listí, sněhové vločky, mráz i meluzína. V tanečních a pohybových hrách nebudou chybět dětské podzimní a zimní radovánky, zvířátka i ptáci, ale hlavně také hudební "ochutnávka " podzimních darů přírody.

·      Tematický repertoár bude spojen s využitím her na rozvoj celkové koordinace,

     jemné motoriky a logopedicky zaměřenými příklady pro rozvoj dětské řeči.

·      Možnost zakoupení dřevěného rytmického instrumentáře, tematických publikací

     z edice Hud­ba v sou­časné škole a metodických CD.

·      Novinka: RYTMY ZIMY, 2. díl!

·      Účastníci obdrží osvědčení o absolvování této vzdělávací akce.

 
Cena: 500 Kč
 
Platební podmínky: Platba bude provedena v hotovosti proti potvrzení při prezenci v místě akce, výjimečně bankovním převodem na základě faktury . V tom případě předem uveďte přesnou fakturační adresu a IČ. (Při platbě fakturou je připočítáván poplatek 10% k ceně!)
 
Místo konání: Mateřská škola Bruntál; Komenského 7
Akreditace: Č.j.: MSMT-12179/2017-1-652
 
 
  Den Datum Čas
  Úterý 21.11.2017 8:00-12:00
   
Stav přihlášení: Přihlašování povoleno

Copyright © 2008 Tandem, created by eLoading