Vzdělávací instituce
Hradec Králové
POZVÁNKA
Na vzdělávací akci - hudební dílnu, učitelkám MŠ, ZŠ1, vychovatelkám školních zařízení a vyučujícím hudební nauky na ZUŠ

Hudební inspirace pro Školní vzdělávací program

Hudební dary podzimu - Čertovské dovádění

 
Místo: Litomyšl
 
Přihlášky do: 8.11.2017
 
Anotace:

·      Vzdělávací akce nabídne metodickou inspiraci k využití říkanek, hádanek, pranostik a veselých písniček na podzimní a čertovské téma v zážitkové, poznávací a relaxační práci s hudbou.

·      Do pohybu se zpěvem, nástrojovou hrou a přednesem říkanek se spolu s vámi dají zvířátka, ptáci i padající listí. Nebudou chybět dětské podzimní radovánky a hlavně hudební "ochutnávka" podzimních darů přírody.

·      Pestrý čertovský repertoár oživí nejen veselé pohybové a taneční hry, ale také „pekelná muzika“ s využitím ozvučených předmětů a rytmických nástro­jů.

·      Tematický repertoár bude spojen s využitím her na rozvoj celkové koordinace, jemné motoriky a logopedicky zaměřenými příklady pro rozvoj dětské řeči.

·      Možnost zakoupení dřevěného rytmického instrumentáře, tematických publikací z edice Hud­ba v sou­časné škole a metodických CD.

·      Novinka: RYTMY ZIMY, 2. díl!

·      Účastníci obdrží osvědčení o absolvování této vzdělávací akce.

 
Cena: 500 Kč
 
Platební podmínky: Platba bude provedena v hotovosti proti potvrzení při prezenci v místě akce, výjimečně bankovním převodem na základě faktury . V tom případě předem uveďte přesnou fakturační adresu a IČ. (Při platbě fakturou je připočítáván poplatek 10% k ceně!)
 
Místo konání: Domov mládeže VOŠ a SPgŠ Litomyšl, Strakovská 1071
Akreditace: Č.j.: MSMT-12179/2017-1-652
 
 
  Den Datum Čas
  Středa 15.11.2017 13:00-17:00
   
Stav přihlášení: Přihlašování povoleno

Copyright © 2008 Tandem, created by eLoading