Vzdělávací instituce
Hradec Králové
POZVÁNKA
Na vzdělávací akci - hudební dílnu, učitelkám MŠ, ZŠ1, vychovatelkám školních zařízení a vyučujícím hudební nauky na ZUŠ

Hudební inspirace pro Školní vzdělávací program

Zdravá strava v pohybu s hudbou - Rytmy zimy

 
Místo: Uherské Hradiště
 
Přihlášky do: 1.11.2017
 
Anotace:

·      Vzdělávací akce nabídne metodickou inspiraci k využití říkanek, hádanek, popěvků, veselých písniček a pohybových her na téma zdravá strava a rytmy zimy v zážitkové, poznávací a relaxační práci s hudbou.

·      Pestrý repertoár o zdravém stravování s charakteristikou vybraných potravin oživí rozmanité pohybové a taneční hry se všemi druhy pohybu i veselá muzika s využitím ozvučených předmětů a rytmických nástro­jů. Do pohybu se spolu s vámi dají mléčné výrobky, ovoce i zelenina, čeká vás hudební „ochutnávka“ podzimních darů přírody.

·      Také zimní hudební nabídka bude pestrá! Do pohybu se spolu s vámi dají přírodní živly, sněhové vločky, mráz i meluzína. V tanečních a pohybových hrách nebudou chybět zvířátka a ptáci v zimní přírodě ani dětské zimní radovánky.

·      Tematický repertoár bude spojen s využitím her na rozvoj celkové koordinace, jemné motoriky a logopedicky zaměřenými příklady pro rozvoj dětské řeči.

·      Možnost zakoupení dřevěného rytmického instrumentáře, tematických publikací z edice Hud­ba v sou­časné škole a metodických CD.

·      Novinky: ZDRAVÁ STRAVA V POHYBU S HUDBOU a RYTMY ZIMY, 2. díl

·      Účastníci obdrží osvědčení o absolvování této vzdělávací akce.

 
Cena: 500 Kč
 
Platební podmínky: Platba bude provedena v hotovosti proti potvrzení při prezenci v místě akce, výjimečně bankovním převodem na základě faktury . V tom případě předem uveďte přesnou fakturační adresu a IČ. (Při platbě fakturou je připočítáván poplatek 10% k ceně!)
 
Místo konání: Základní škola Uherské Hradiště-Mařatice, Větrná 1063
Akreditace: Č.j.: MSMT-12179/2017-1-652
 
 
  Den Datum Čas
  Středa 8.11.2017 13:00-17:00
   
Stav přihlášení: Přihlašování povoleno

Copyright © 2008 Tandem, created by eLoading