Vzdělávací instituce
Hradec Králové
POZVÁNKA
Na vzdělávací akci - hudební dílnu, učitelkám MŠ, ZŠ1, vychovatelkám školních zařízení a vyučujícím hudební nauky na ZUŠ

Hudební inspirace pro Školní vzdělávací program

Hudební dary podzimu - Zdravá strava v pohybu s hudbou

 
Místo: Brno
 
Přihlášky do: 25.10.2017
 
Anotace:

·      Vzdělávací akce nabídne metodickou inspiraci k využití říkanek, hádanek, popěvků, veselých písniček a pohybových her na téma podzim a zdravá strava v zážitkové, poznávací a relaxační práci s hudbou.

·      Do pohybu se spolu s vámi dají mléčné výrobky, ovoce, zelenina či padající listí. Nebudou chybět dětské podzimní radovánky ani hudební „ochutnávka“ podzimních darů přírody.

·      Pestrý repertoár o zdravém stravování s charakteristikou vybraných potravin oživí rozmanité pohybové a taneční hry se všemi druhy pohybu i veselá muzika s využitím ozvučených předmětů a rytmických nástro­jů.

·      Tematický repertoár bude spojen s využitím her na rozvoj celkové koordinace, jemné motoriky a logopedicky zaměřenými příklady pro rozvoj dětské řeči.

·      Možnost zakoupení dřevěného rytmického instrumentáře, tematických publikací z edice Hud­ba v sou­časné škole a metodických CD.

·      Novinky: RYTMY ZIMY, 2. díl a ZDRAVÁ STRAVA V POHYBU S HUDBOU

·      Účastníci obdrží osvědčení o absolvování této vzdělávací akce.

 
Cena: 500 Kč
 
Platební podmínky: Platba bude provedena v hotovosti proti potvrzení při prezenci v místě akce, výjimečně bankovním převodem na základě faktury . V tom případě předem uveďte přesnou fakturační adresu a IČ. (Při platbě fakturou je připočítáván poplatek 10% k ceně!)
 
Místo konání: Základní škola Brno, Křenová 99/21
Akreditace: Č.j.: MSMT-12179/2017-1-652
 
 
  Den Datum Čas
  Středa 1.11.2017 8:00-12:00
   
Stav přihlášení: Přihlašování povoleno

Copyright © 2008 Tandem, created by eLoading