Vzdělávací instituce
Hradec Králové

Aktuality v naší instituci

Milé kolegyně, milí kolegové!

Vítejte na webových stránkách vzdělávací instituce TANDEM věnovaných vám všem, kteří předáváte radost z hudby a pohybu dětem a mládeži a těšíte se z úspěchů jejich muzicírování.

Připravili jsme pro vás tematickou nabídku hudebně vzdělávacích akcí na 1. pololetí školního roku 2019/2020. Můžete si z ní vybírat a také se na Vámi zvolenou akci elektronicky přihlásit.

(Elektronickým přihlášením pomáháte udržet nižší náklady pořádaných vzdělávacích akcí, a tím i jejich větší dostupnost. - Děkujeme).

SLEDUJTE PROSÍM AKTUÁLNÍ NABÍDKU!

Na setkání při hudebních dílnách se těší

Eva a Jaroslav Jenčkovi.

 

Data uvedená v přihlášce slouží výhradně potřebám vzdělávací instituce Tandem a v žádném případě nebudou předána třetí osobě.


Příznivcům našich hudebně vzdělávacích seminářů sdělujeme, že jsme úspěšně získali akreditaci MŠMT ČR pro 5 nových témat:
   1. Veselé počítání s hudbou a pohybem
   2. Letem světem v pohybových hrách s hudbou
   3. O věcech kolem nás s hudbou a pohybem
   4. Poslech hudby ve škole
   5. O strašidlech a čarování s hudbou a pohybem

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST K POZNÁNÍ A VYZKOUŠENÍ ÚČINNÝCH METODICKÝCH POSTUPŮ ZÁŽITKOVÉHO UČENÍ V HUDEBNÍ VÝCHOVĚ!

NOVINKY!!!

   Připravili jsme pro vás novou tematickou publikaci o hudebních nástrojích s hudebními a pohybovými činnostmi pro děti

HUDEBNÍ NÁSTROJE SE PŘEDSTAVUJÍ

Tematický repertoár je zaměřen na poutavé poznávání hudebních nástrojů a zároveň na rozvíjení představivosti dětí, jejich hudebních a pohybových dispozic. Opět zde najdete hudebně pedagogickou inspiraci, jak pro děti předškolního a mladšího školního věku připravit zážitkové chvíle s poznáváním různých hudebních nástrojů v sugestivní perzonifikaci se sledováním jejich tvaru, velikosti, materiálu, barvy zvuku i funkce ve znějícím světě hudby. Pohybové hry, veselé písničky, říkanky, hádanky i motivační hry s poznatky o hudebních nástrojích jistě všechny potěší  včetně využití zajímavých rekvizit, rytmických nástrojů a ozvučených předmětů.

Upozorňuje též na novou odbornou biografii o profesním profilu a hudebně pedagogickém díle prof. Evy Jenčkové:

Motl Milan: EVA JENČKOVÁ a její podíl na profilaci české hudební pedagogiky. Hradec Králové: Tandem, 2019, 348 stran. Obsáhlá biografie komplexně představuje profesní profil hudební pedagožky prof. PhDr. Evy Jenčkové, CSc. její inovaci didaktiky hudební výchovy pro všechny stupně vzdělávání, obohacení hudebního repertoáru včetně metodického zpracování, preferování současné hudby pro děti a zejména realizaci zážitkového vyučování učitelů hudební výchovy v kreativních hudebních dílnách DVPP. 

 

Také v kolekci dřevěného instrumentáře máme zajímavé nástroje! Pro rozvoj rytmu a k tanečnímu projevu dobře využijete rytmické vařečky s možností různě zvukově barevného a dynamického ozvučení. Motivačně i empaticky působí též jejich zdobení s vyřezávaným srdíčkem nebo smailíkem.

Mezi žádané novinky patří rytmický traktor "Logoped" se zvukomalebně znějícími zadními ozubenými koly. Pomáhá rozvíjet jemnou motoriku dětí, odhadnout potřebnou intenzitu pohybu v reakci na hudbu, podporuje správnou zvukovou představu hlásky "r" a pohybovou koordinaci obou rukou.NABÍDKA METODICKÝCH PUBLIKACÍ PRO HUDEBNÍ VÝCHOVU Z metodické edice HUDBA V SOUČASNÉ ŠKOLE máte možnost vybrat si z následujících titulů:

základní řada:
    Učivo 1. a 2. díl
    Práce s písní 1. a 2. díl                       
    Vícehlas 1. a 2. díl                              
    Hudba a pohyb 1. díl

výběrová řada:

    Zpíváme mamince 1. a 2. díl
    Tóny jara 1. díl
    Hody, hody, doprovody 1. a 2. díl
    Zobcová flétna
    Hudební pohádka 1. díl
    Podzimní zpívání 1. a 2. díl
    Hudební žerty s Mikulášem a čerty 1. a 2. díl
    Čertovské dovádění, 1.díl
    Vánoce přicházejí
    Hudební nadílka 1. díl
    Vrabčáci zpěváci
    Rytmy zimy 1. a 2. díl

    Dopravní prostředky v pohybových hrách s hudbou 1. díl

    Rozmarné počasí 1. díl

    Podzim a zvířátka

     Sváteční chvilky nejen pro maminky

    Štědrý večer nastal

    Muzika od potoka, 1. díl

    Hudební výlet do ZOO, 1. díl

    Řemesla a povolání s hudbou a pohybem, 1. díl

    Vánoční koledy

    Prstohrátky nejen se zvířátky

    Lidské tělo v pohybu s hudbou

    Zdravá strava v pohybu s hudbou

    Veselé počítání s hudbou a pohybem

    O strašidlech a čarování s hudbou a pohybem

    Hudební nástroje se představují

    
      Cena za každý díl je 55,– Kč.

Dále nabízíme:
Jenčková Eva: HUDBA A POHYB VE ŠKOLE. Hradec Králové: Tandem  2002, 2005. metodická  monografie  /320 stran /; cena 375,- Kč.  


Herden Jaroslav, Jenčková Eva, Kolář Jiří: HUDBA PRO DĚTI. Praha: Karolinum 1992.  Publikace dostala ocenění rektora Univerzity Karlovy za nejlepší učebnici roku v oboru pedagogických věd. /189 stran/; cena 165,- Kč.


Motl Milan: EVA JENČKOVÁ a její podíl na profilaci české hudební pedagogiky. Hradec Králové: Tandem, 2019, 348 stran. Obsáhlá biografie komplexně představuje profesní profil hudební pedagožky prof. PhDr. Evy Jenčkové, CSc. její inovaci didaktiky hudební výchovy pro všechny stupně vzdělávání, obohacení hudebního repertoáru včetně metodického zpracování, preferování současné hudby pro děti a zejména realizaci zážitkového vyučování učitelů hudební výchovy v kreativních hudebních dílnách DVPP. cena 375, - Kč.

Jenčková Eva: Setkání s hudební formou. Hradec Králové: Tandem, 2009, 33 stran. učební text, kreativní hudební hry s hudebními formami. cena 85 Kč.