Vzdělávací instituce
Hradec Králové

Aktuality v naší instituci

Milé kolegyně, milí kolegové!

Vítejte na webových stránkách vzdělávací instituce TANDEM věnovaných vám všem, kteří předáváte radost z hudby a pohybu dětem a mládeži a těšíte se z úspěchů jejich muzicírování.


Připravili jsme pro vás tematickou nabídku hudebně vzdělávacích akcí na 1. pololetí školního roku 2020/2021.

Je nám velmi líto, že vzhledem ke zpřísnění hygienických opatření a vyhlášení nouzového stavu nelze hudebně vzdělávací akce konat. Sledujeme stále vývoj nelehké situace a jakmile to bude reálné, nabídneme náhradní termíny.

Prozatím můžete využít nabídku metodických publikací a CD pro hudební výchovu včetně dřevěného rytmického instrumentáře a podle zájmu si objednat z Nabídkového listu s ceníkem, který najdete na této stránce dole. Rádi vám vše objednané zašleme na vaši adresu.

Pokud možno klidné dny ve zdraví přejí a na setkání při hudebních dílnách se těší Eva a Jaroslav Jenčkovi. 

(Elektronickým přihlášením pomáháte udržet nižší náklady pořádaných vzdělávacích akcí, a tím i jejich větší dostupnost. - Děkujeme).

Data uvedená v přihlášce slouží výhradně potřebám vzdělávací instituce Tandem a v žádném případě nebudou předána třetí osobě.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOST K POZNÁNÍ A VYZKOUŠENÍ ÚČINNÝCH METODICKÝCH POSTUPŮ ZÁŽITKOVÉHO UČENÍ V HUDEBNÍ VÝCHOVĚ!

NOVINKY!!!

   Připravili jsme pro vás novou tematickou publikaci o cestování všemi světadíly podle mapy světa s písničkami, říkankami a pohybem.

LETEM SVĚTEM v pohybových hrách s hudbou

Tematický repertoár je zaměřen na poutavé poznávání všech světadílů a zároveň na rozvíjení představivosti dětí, jejich hudebních a pohybových dispozic. Můžete se těšit na společné cestování podle mapy světa s hudebními nástroji a písničkami o vzdálených zemích, cizokrajné přírodě, podnebí a zvířatech, hlavně však o lidech, jejich zvycích a dovednostech. Písňový i slovesný repertoár je funkčně i motivačně propojen se všemi druhy individuálního i skupinového pohybu, s využitím zvukomalebné hry na rytmické nástroje a ozvučené předměty.

Upozorňujeme též na novou odbornou biografii o profesním profilu a hudebně pedagogickém díle prof. Evy Jenčkové:

Motl Milan: EVA JENČKOVÁ a její podíl na profilaci české hudební pedagogiky. Hradec Králové: Tandem, 2019, 348 stran. Obsáhlá biografie komplexně představuje profesní profil hudební pedagožky prof. PhDr. Evy Jenčkové, CSc. její inovaci didaktiky hudební výchovy pro všechny stupně vzdělávání, obohacení hudebního repertoáru včetně metodického zpracování, preferování současné hudby pro děti a zejména realizaci zážitkového vyučování učitelů hudební výchovy v kreativních hudebních dílnách DVPP. 

 

Také v kolekci dřevěného instrumentáře máme zajímavé nástroje! Pro rozvoj rytmu a k tanečnímu projevu dobře využijete rytmické vařečky s možností různě zvukově barevného a dynamického ozvučení. Motivačně i empaticky působí též jejich zdobení s vyřezávaným srdíčkem nebo smailíkem.

Mezi žádané novinky patří rytmický traktor "Logoped" se zvukomalebně znějícími zadními ozubenými koly. Pomáhá rozvíjet jemnou motoriku dětí, odhadnout potřebnou intenzitu pohybu v reakci na hudbu, podporuje správnou zvukovou představu hlásky "r" a pohybovou koordinaci obou rukou.



NABÍDKA METODICKÝCH PUBLIKACÍ PRO HUDEBNÍ VÝCHOVU Z metodické edice HUDBA V SOUČASNÉ ŠKOLE máte možnost vybrat si z následujících titulů:

základní řada:
    Učivo 1. a 2. díl
    Práce s písní 1. a 2. díl                       
    Vícehlas 1. a 2. díl                              
    Hudba a pohyb 1. díl

výběrová řada:

    Zpíváme mamince 1. a 2. díl
    Tóny jara 1. díl
    Hody, hody, doprovody 1. a 2. díl
    Zobcová flétna
    Hudební pohádka 1. díl
    Podzimní zpívání 1. a 2. díl
    Hudební žerty s Mikulášem a čerty 1. a 2. díl
    Čertovské dovádění, 1.díl
    Vánoce přicházejí
    Hudební nadílka 1. díl
    Vrabčáci zpěváci
    Rytmy zimy 1. a 2. díl

    Dopravní prostředky v pohybových hrách s hudbou 1. díl

    Rozmarné počasí 1. díl

    Podzim a zvířátka

     Sváteční chvilky nejen pro maminky

    Štědrý večer nastal

    Muzika od potoka, 1. díl

    Hudební výlet do ZOO, 1. díl

    Řemesla a povolání s hudbou a pohybem, 1. díl

    Vánoční koledy

    Prstohrátky nejen se zvířátky

    Lidské tělo v pohybu s hudbou

    Zdravá strava v pohybu s hudbou

    Veselé počítání s hudbou a pohybem

    O strašidlech a čarování s hudbou a pohybem

    Hudební nástroje se představují

    Letem světem v pohybových hrách s hudbou

    
      Cena za každý díl je 55,– Kč.

Dále nabízíme:
Jenčková Eva: HUDBA A POHYB VE ŠKOLE. Hradec Králové: Tandem  2002, 2005. metodická  monografie  /320 stran /; cena 375,- Kč.  


Herden Jaroslav, Jenčková Eva, Kolář Jiří: HUDBA PRO DĚTI. Praha: Karolinum 1992.  Publikace dostala ocenění rektora Univerzity Karlovy za nejlepší učebnici roku v oboru pedagogických věd. /189 stran/; cena 165,- Kč.


Motl Milan: EVA JENČKOVÁ a její podíl na profilaci české hudební pedagogiky. Hradec Králové: Tandem, 2019, 348 stran. Obsáhlá biografie komplexně představuje profesní profil hudební pedagožky prof. PhDr. Evy Jenčkové, CSc. její inovaci didaktiky hudební výchovy pro všechny stupně vzdělávání, obohacení hudebního repertoáru včetně metodického zpracování, preferování současné hudby pro děti a zejména realizaci zážitkového vyučování učitelů hudební výchovy v kreativních hudebních dílnách DVPP. cena 375, - Kč.

Jenčková Eva: Setkání s hudební formou. Hradec Králové: Tandem, 2009, 33 stran. učební text, kreativní hudební hry s hudebními formami. cena 85 Kč.

Jenčková Eva: Hudební portréty - Leoš Janáček. Hradec Králové: Tandem, 1997, 44 stran. učební text, hudební hry s poznatky o L. Janáčkovi. cena 85 Kč.


RYTMICKÉ DŘEVĚNÉ NÁSTROJE

Ozvučná minidřívka                             1 pár                            10 Kč

Drhlo dřevěné s dvěma minidřívky     1 ks                           165 Kč

Dřevěné rytmické zátky velké              1 pár                           20 Kč

Dřevěné rytmické zátky malé               1 pár                           15 Kč

Rytmické vejce dřevěné                        1 ks                            15 Kč

Dřevěná řehtačka malá                          1 ks                            55 Kč

Dřevěná káča ručně malovaná              1 ks                            30 Kč

Dřevěná píšťalka                                     1 ks                            20 Kč

Dřevěná rytmická vařečka s úsměvem  1 ks                           35 Kč

Dřevěná rytmická vařečka se srdíčkem 1 ks                           35 Kč

Dřevěný rytmický traktor Logoped         1 ks                        120 Kč


NABÍDKA METODICKÝCH CD pro HUDEBNÍ VÝCHOVU

Metodické CD Tóny jara ke stejnojmenné publikaci (98 stop)   285 Kč

Metodické CD Hudební pohádka k publikaci  (89 stop)             285 Kč

Metodické CD Kočičiny        13 populárních rytmických písní pro děti s 13 pohádkami o kočičí rodince a metodikou pohybového provedení, karaoke ke zpěvu písní                                                                285 Kč

Copyright © 2008 Tandem, created by eLoading